Egzamin zawodowy
(EZ)

Zadania i testy przygotowujace do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zwodowe.