Polska pierwszych Piastów
(PpP)

W ramach kursu utrwalamy umiejętnoci i warsztat historyczny.